Magnetiseren/ energetische therapie

Wat is magnetiseren?

 

Magnetiseren een vorm van alternatieve geneeswijze. Van het begrip magnetiseren wordt voor het eerst melding gemaakt al zo ongeveer 1000 jaar voor Christus en waarschijnlijk kwam het zelfs al voor in de tijd van de Egyptenaren. Als grondlegger van de hedendaagse westerse vorm van paranormaal genezen moet zonder twijfel de Oostenrijkse arts dr. Anton Mesmer ( 1734-1815) worden genoemd. Deze arts ging ervan dat paranormaal genezen te maken heeft met de tot nu toe onverklaarbare krachten in de mens zelf en dat wat eerder door velen werd gezien als bovennatuurlijk, een natuurlijke verklaring heeft.

 

We hebben allemaal onze persoonlijke energie die verbonden is met ons bewustzijn, ons onderbewustzijn, onze ziel en ons lichaam.
In deze persoonlijke energie vinden we ook de problemen die we hebben terug. Hierbij maakt het niet uit of deze problemen geestelijk of lichamelijk zijn.
Een probleem uit zich als een blokkade, die de energiestroom stopt, in onze persoonlijke energie.

Magnetiseren is met behulp van de juiste energie, de negatieve energie van de blokkade weghalen, en vervolgens de energiestroming herstellen door positieve energie te plaatsen waar het nodig is.

 

In de aura zitten openingen, waardoor de levensenergie die een mens nodig heeft naar binnen kan stromen. Deze openingen heten chakra´s. Het woord komt uit het Sanskriet - een oude Indische taal - en betekent wiel. Chakra's vormen een verbinding tussen de oceaan van energie waarin wij ons bevinden en ons stoffelijk lichaam. Zij zorgen voor de energietoevoer. Zij lijken op draaikolken van gekleurd licht.

 

Elk chakra of energiecentrum heeft een bepaalde kleur. De centra zijn niet bij iedereen even ver ontwikkeld en bij een zelfde persoon niet alle even sterk functionerend. Zij hebben te maken met lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een chakra kan geblokkeerd raken door bijvoorbeeld een heftige emotie waardoor een goede doorstroming van energie belemmerd wordt. Wanneer dit langere tijd het geval is, kan die verstoring een lichamelijke klacht veroorzaken. Elk chakra heeft namelijk een directe relatie met specifieke organen, klieren en zenuwcellen. Door de geblokkeerde chakra te behandelen kan je deze weer tot activiteit brengen en de opgehoopte 'vuile' energie wegnemen. Zo kan de verstoring in de vrije doorstroming van energie worden weggenomen en kan een helingsproces op gang komen van het orgaan dat bij die chakra hoort, waardoor men hopelijk klachtenvrij wordt.

 

De behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Na de intake worden als eerste de chakra’s uitgependeld met een speciale aqua aura pendel. Disharmonie in de chakra’s wordt hersteld. Vervolgens wordt het gehele lichaam gemagnetiseerd.

U hoeft voor de behandeling uw kleding niet uit te trekken.

 

 Voor wie?

Iedereen, zelfs baby’s en dieren, kunnen gemagnetiseerd worden. Een uitzondering vormen zwangere vrouwen. Door het werken met energie kan een vroegtijdige geboorte (miskraam) het resultaat zijn.

 

Tarieven

40 Euro per behandeling inclusief BTW

 


1 Geldt voor leveringen naar Nederland. Klik op de volgende link voor andere landen en informatie over de berekening van de leverdatum: leverings- en betalingsvoorwaarden
2 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.